شرکت صنایع شیمیایی دارویی پتروتک
صفحه اصلی / اخبار شرکت
اخبار شرکت
طرح تولید اسید آمینه متیونین به عنوان طرح صنعتی نمونه

انتخاب طرح تولید اسید آمینه متیونین توسط شرکت صنایع شیمیایی دارویی پتروتک به عنوان طرح صنعتی نمونه استان مرکزی

طرح این شرکت از طرح های ملی بوده و در جشنواره علم تا عمل سال 1390 به کسب عنوان طرح برگزیده مفتخر گشته است، همچنین طرح این شرکت به عنوان طرح صنعتی نمونه در سال 1395 انتخاب گردیده است.